Upitnik

Smatrate li da obrazovni sistem u Crnoj Gori omogućava pripadnicima romske populacije da se školuju u ravnopravnim uslovima sa drugom djecom?
Koji su, po Vašem mišljenju, najveći problemi koji Romima onemogućavaju da se školuju?
vise
Da li ste zadovoljni načinom na koji je obrazovanje u osnovnim školama prilagođeno djeci iz romske populacije?
Nabrojte nekoliko najvažnijih stvari koje bi trebalo promijeniti kako bi kvalitet obrazovanja u osnovnim školama za pripadnike Roma bio poboljšan.
vise
Da li ste zadovoljni načinom na koji je organizovan školski prevoz za djecu romske zajednice?
vise
Da li ste zadovoljni kako u praksi funkcioniše princip afirmativne akcije prilikom upisa u srednje škole?
Da li znate nekoga ko nije mogao da upiše srednju školu, i da je morao da upiše nešto što nije htio ili je potpuno odustao?
Da li ste zadovoljni dostupnošću visokog obrazovanja za Rome u Crnoj Gori?
Smatrate li da su Romi ravnopravni prilikom upisa na fakultete sa drugim učenicima
Smatrate li da osobama iz romske populacije, koja nijesu završili osnovnu i srednju školu, treba omogućiti besplatno vanredno polaganje?
Da li ste zadovoljni kako u praksi funkcioniše princip afirmativne akcije prilikom upisa pripadnika romske zajednice na fakultete?